راهکار سلامت بیماران

مطالعات متعددی نشان داده که این روند حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا نیز با حدود ۵۰ درصد خطا مواجه است، بدین‌صورت که علیرغم انجام دقیق‌ترین تشخیص و تجویز مناسب‌ترین داروها توسط پزشکان، با عدم مصرف صحیح داروها عملاً هم روند درمان بیماری دچار اختلال شده و هم هزینه‌های بیشتری بر دوش بیماران و نظام سلامت تحمیل می‌شود. ...

راهکاری مخصوص داروخانه ها

خدمت پیله نه‌ تنها تضادی با منافع داروخانه‌ها ندارد، بلکه با تشویق بیماران برای استفاده از خدمات داروساز محور در داروخانه‌های منتخب، منجر به مراجعه بیمار به داروخانه به همراه اعتماد بیشتر می‌شود تا جایگاه کلیدی داروسازان در ارائه خدمات سلامت برجسته تر شود.

راهکار ویژه پزشکان

موضوع تبعیت بیمار از رژیم درمانی تجویزشده (adherence) یکی از پیچیده‌ترین و در عین حالت کلیدی‌ترین دغدغه‌های نظام سلامت به‌حساب می‌آید. پایبندی به دارو می‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای بر کیفیت زندگی بیمار، نتیجه درمان و کاهش هزینه‌های کلی در مراقبت‌های سلامت داشته باشد.

راهکار ویژه پزشکان

موضوع تبعیت بیمار از رژیم درمانی تجویزشده (adherence) یکی از پیچیده‌ترین و در عین حالت کلیدی‌ترین دغدغه‌های نظام سلامت به‌حساب می‌آید. پایبندی به دارو می‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای بر کیفیت زندگی بیمار، نتیجه درمان و کاهش هزینه‌های کلی در مراقبت‌های سلامت داشته باشد.